Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie jest organem administracji rządowej wchodzącym w skład administracji zespolonej powiatowej wykonującym przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie, zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie jako organ nadzoru budowlanego I instancji, działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: Barbara Ryngwelska-Kwiatkowska (27 listopada 2008)
Opublikował: Marek Oleś (27 listopada 2008, 22:16:59)

Ostatnia zmiana: Barbara Ryngwelska-Kwiatkowska (27 stycznia 2016, 02:32:52)
Zmieniono: zmiana kroju czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4859