OGŁOSZENIA O NABORZE

OGŁOSZENIA O NABORZE

Ogłoszenie nr 79415 / 09.06.2021 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Powiatowego w Wąbrzeźnie ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Księgowy

Czym będziesz się zajmowaćOsoba na tym stanowisku:nadzorowanie sporządzania projektu budżetu oraz układu wykonawczego budżetuwykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymidokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z [...]

Ogłoszenie nr 79395 / 08.06.2021 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie Ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czym będziesz się zajmowaćOsoba na tym stanowisku:Przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym ,przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dot. [...]

metryczka